பயன்பாட்டு தொழில்கள்

  • Application Industries

    பயன்பாட்டு தொழில்கள்

    பல்வேறு தொழில்களுக்கான முன்மாதிரி மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட உற்பத்தி பாகங்கள் மற்றும் கூட்டங்களை நாங்கள் பெருமையுடன் செய்கிறோம். வுக்ஸி லீட் துல்லிய இயந்திரம் பின்வரும் தொழில்களில் உள்ள நிறுவனங்களுக்கான கூறுகளை தயாரித்துள்ளது