சி.என்.சி எந்திரம்

 • CNC Machining

  சி.என்.சி எந்திரம்

  சி.என்.சி. ஒரு லேத் மீது வெட்டப்பட வேண்டிய பொருள் சுழலும் போது ஒரு கட்டர் சுழலும் பணிப்பக்கத்தில் கொடுக்கப்படுகிறது. கட்டர் பல்வேறு கோணங்களில் கொடுக்கப்படலாம் மற்றும் பல கருவி வடிவங்களைப் பயன்படுத்தலாம்.
 • CNC Milling

  சி.என்.சி மில்லிங்

  சி.என்.சி மில்லிங் மற்ற உற்பத்தி செயல்முறைகளை விட பல நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது. இது குறுகிய ஓட்டங்களுக்கு செலவு குறைந்ததாகும். சிக்கலான வடிவங்கள் மற்றும் உயர் பரிமாண சகிப்புத்தன்மை சாத்தியமாகும். மென்மையான முடிவுகளை அடைய முடியும்.
 • CNC Turning

  சி.என்.சி திருப்புதல்

  சி.என்.சி. ஒரு லேத் மீது வெட்டப்பட வேண்டிய பொருள் சுழலும் போது ஒரு கட்டர் சுழலும் பணிப்பக்கத்தில் கொடுக்கப்படுகிறது. கட்டர் பல்வேறு கோணங்களில் கொடுக்கப்படலாம் மற்றும் பல கருவி வடிவங்களைப் பயன்படுத்தலாம்.